Ko uspešno registrirate svoj brezplačni Kriptomat račun, bo naša platforma zaračunala nominalno provizijo za vsako transakcijo sredstev do in iz vašega računa ter za nakup/prodajo kriptovalut. Zaračunane provizije se vedno prikažejo pred potrditvijo transakcije.

Več informacij o provizijah si preberite tukaj.

Did this answer your question?