Úplný zoznam je uvedený nižšie: 

 • Belgicko    
 • Bulharsko  
 • Chorvátsko    
 • Cyprus    
 • Česká republika    
 • Dánsko    
 • Estónsko    
 • Fínsko    
 • Francúzsko       
 • Grécko
 • Holandsko    
 • Maďarsko    
 • Írsko    
 • Taliansko
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Malta
 • Nemecko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rakúsko
 • Rumunsko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Španielsko
 • Švédsko
 • Švajčiarsko
 • Veľká Británia
Did this answer your question?