Vår identitets verifikations process hjälper oss bekräfta både din identitet och den angivna kontoinformationen. Genom att bekräfta den här informationen kan vi följa KYC/AML/CTF förordningar och förebygga skadligt beteende (penningtvätt, identitets stöld, ekonomiskt bedrägeri, finansiering av terrorism). Med andra ord, är bekräftelsen av din identitet nödvändig för att försäkra om att Kriptomat är ett säkert ställe för alla dess användare. 

Läs mer om den juridiska och säkerhetspraxisen här.

Did this answer your question?