KYC är en förkortning av begreppet ”Know Your Customer”- och syftar till identitetsverifikations processen ett företag utför av sina kunder för att kunna motverka penningtvätt, identitets stöld, ekonomiskt bedrägeri och finansiering av terrorism. Den här processen går ut på att verifiera din identitet och adress med hjälp av dokument utfärdade av statliga myndigheter (körkort, id kort eller pass). Du kan (och bör) läsa KYC och AML policy på Kriptomats webbsida. 

Did this answer your question?