Identitets verifikations processen tar vanligtvis upp allt från tio minuter till en timme. Vi notifierar dig via epost så fort som processen är klar.

Did this answer your question?