Två-stegs eller tvåfaktorautentisering är ett av de bästa sätten till att undvika obehörig åtkomst till ditt konto. Till skillnad från det traditionella sättet för autentisering, som var baserat på något som endast du visste om (ditt lösenord), så går tvåfaktorautentisering ett steg längre - genom att lägga till något som du har (en kod skickas till dig via SMS, eller så genereras en numerisk kod via Google Authenticator appen).

Kriptomat stöder för tillfället två olika typer av 2FA:

  1. SMS verifikation - Det här är den standardiserade metoden för användarautentisering på Kriptomat. Varje gång du loggar in på ditt konto eller gör en transaktion, skickas ett SMS till dig med en kod och du blir ombedd att fylla i den i den betecknade formen på vårt utbyte.
  2. Google 2-faktorautentisering - Det här är en valfri funktion som vidare kan trygga ditt Kriptomat kontos säkerhet. I det här fallet måste du ladda ner appen Google Authenticator på din Android eller iOS apparat. Appen genererar en kod som du kommer bli ombedd att fylla i då du loggar in eller gör en transaktion. 

Om du inte redan har aktiverat Googles tvåfaktorautentisering på ditt Kriptomat konto, så rekommenderar vi dig starkt till att göra det. Här ser du hur.

Did this answer your question?