V tejto chvíli aplikácia Kriptomat podporuje 18 jazykov:

 • Anglický

 • Bulharský

 • Chorvátsky

 • Český

 • Estónsky

 • Francúzsky  

 • Nemecký

 • Grécky 

 • Maďarský   

 • Taliansky

 • Lotyšský

 • Litovský

 • Poľský

 • Portugalský      

 • Rumunský               

 • Slovenský   

 • Slovinský    

 • Španielsky

Plánujeme v nasledujúcom období pridať nasledujúce jazyky: 

 • Dánsky

 • Holandský 

 • Fínsky

 • Švédsky

Did this answer your question?