V tejto chvíli aplikácia Kriptomat podporuje 18 jazykov:

 • Anglický
 • Bulharský
 • Chorvátsky
 • Český
 • Estónsky
 • Francúzsky  
 • Nemecký
 • Grécky 
 • Maďarský   
 • Taliansky
 • Lotyšský
 • Litovský
 • Poľský
 • Portugalský      
 • Rumunský               
 • Slovenský   
 • Slovinský    
 • Španielsky

Plánujeme v nasledujúcom období pridať nasledujúce jazyky: 

 • Dánsky
 • Holandský 
 • Fínsky
 • Švédsky
Did this answer your question?