Náš proces overovania totožnosti nám pomáha potvrdiť vašu identitu aj informácie vo vašom účte. Potvrdením týchto informácií môžeme dodržiavať KYC / AML / CTF predpisy a zabrániť škodlivému správaniu (pranie špinavých peňazí, krádeže identity, finančné podvody, financovanie terorizmu). Inými slovami, overovaním vašej identity môžeme zabezpečiť, že Kriptomat je bezpečné miesto pre každého, kto platformu používa.

Viac informácií o našich právnych a bezpečnostných opatreniach nájdete tu.

Did this answer your question?