KYC je skratka, ktorá znamená "Know Your Customer", v preklade “Poznaj svojho zákazníka”. Predstavuje proces overovania totožnosti svojich klientov, aby sa zabránilo praniu špinavých peňazí, krádeži identity, finančným podvodom a financovaniu terorizmu. Tento proces zahŕňa overenie vašej totožnosti a adresy pomocou vládnych dokladov (vodičský preukaz, občiansky preukaz alebo pas).

Môžete (a mali by ste) si prečítať pravidlá KYC a AML na webovej stránke Kriptomatu.

Did this answer your question?