Platforma Kriptomat vás po založení bezplatného účtu požiada o overenie totožnosti.

Po overení e-mailovej adresy a telefónneho čísla budete môcť spustiť proces overenia totožnosti. Postupujte podľa našej podrobnej príručky, krok po kroku: 

Dialógové okno Overovanie totožnosti

 1. Prejdite na stránku Moje peňaženky a kliknite na modrú ikonku nad štítkom s názvom Kliknutím overte svoju identitu
 2. Zobrazí sa dialógové okno na overenie totožnosti. Vaše meno a priezvisko sú už vopred vyplnené, takže stačí vyplniť dátum narodenia a údaje o vašej adrese (vrátane ulice, čísla budovy, mesta, PSČ a krajiny).
 3. Stlačte tlačidlo Pokračovať. Budete presunutý do dialógového okna pre výber typu dokumentu, ktorý chcete použiť na overenie.  

Nahrávanie fotiek

Aby ste mohli dokončiť proces overenia totožnosti, budete si musieť pripraviť nasledovné:

 • vašu fotografiu (selfie),
 • fotografie jedného z nasledujúcich troch dokumentov: občiansky preukaz (fotografie prednej a zadnej strany) , vodičský preukaz (fotografie prednej a zadnej strany) alebo cestovný pas (fotografia).

Základnou požiadavkou pre všetky fotografie je, aby neboli rozmazané a doklady boli čitateľné.

Máte fotografie v počítači?

Ak máte v počítači uložené fotografie vybraného dokumentu, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Vyberte správny typ dokumentu, pomocou ktorého overíme vašu totožnosť. Ako už bolo spomenuté vyššie, máte tri možnosti výberu: cestovný pas, vodičský preukaz, občiansky preukaz.
 2. V prípade, ak si vyberiete pas, nahrajte obrázok stránky s fotografiou. V prípade vodičského a občianskeho preukazu budete najprv požiadaný o nahranie prednej a následne zadnej strany dokumentu.

Ak máte v počítači nainštalovaný fotoaparát, môžete ho použiť na vytvorenie selfie.

Fotografovanie s mobilným telefónom?

Ak nemáte fotografie dokumentu uložené vo vašom počítači, môžete fotografovať pomocou mobilného telefónu (táto možnosť je k dispozícii len pre niektoré krajiny). Pri tejto možnosti postupujte nasledovne: 

 1. Vyberte typ dokumentu na overenie.
 2. Kliknite na odkaz, ktorý hovorí Potrebujete použiť mobil na fotografovanie? 
 3. Stlačte tlačidlo Poslať odkaz. Dostanete jednorazový zabezpečený odkaz na váš mobilný telefón prostredníctvom SMS. 
 4. Prejdite na mobilný telefón a otvorte odkaz, ktorý vám bol odoslaný. 
 5. Ak ste vybrali pas, vyzveme vás, aby ste si vytvorili fotografiu stránky s fotografiou a potom vás požiadame, aby ste si spravili selfie fotografiu. V prípade vodičského a občianskeho preukazu vás vyzveme, aby ste vytvorili fotografiu prednej strany dokladu, zadnej strany a následne budete musieť urobiť vlastnú selfie. Po každom nasnímaní fotografie sa zobrazí dialógové okno Kontrola čitateľnosti, kde môžete vybrať možnosť Potvrdiť fotografie alebo ich môžete zopakovať, ak chcete vytvoriť lepšiu fotografiu. 
 6. Po vykonaní všetkých potrebných fotografií uvidíte upozornenie Nahrávanie úspešené a môžete sa vrátiť späť k počítaču. 
 7. V prehliadači na vašom počítači stlačte tlačidlo Odoslať overenie

To je všetko! Zvyčajne trvá od desiatich minút až po jednu hodinu, kým sa dokončí proces overenia totožnosti. Keď proces skončí, obdržíte e-mail.

Did this answer your question?