Proces overenia totožnosti zvyčajne trvá od desiatich minút až po jednu hodinu. Po skončení procesu vás budeme informovať e-mailom. 

Did this answer your question?