Prevody SEPA predstavujú spôsob platieb vyčíslených v eurách na bankové účty v rámci zóny Single Euro Payments Area (SEPA).

V súčasnosti je súčasťou SEPA 34 krajín: 28 krajín, ktoré sú súčasťou EÚ a Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko. 

Spôsob, akým SEPA prevody pracujú, je veľmi jednoduchý: údaje potrebné k SEPA platbe sú zvyčajne poskytnuté v aplikácii (ako je to v prípade Kriptomatu, kde si môžete stiahnuť PDF s platobnými údajmi) alebo údaje obdržíte e-mailom. Tieto údaje následne použijete na uskutočnenie platieb, zvyčajne prostredníctvom systému online bankovníctva.

Je to bezpečný a lacný spôsob uskutočňovania platieb, ktorý používa IBAN (International Bank Account Number, v preklade Medzinárodné Číslo Bankového Účtu) ako štandardizovaný spôsob uvádzania čísla bankového účtu. 

Did this answer your question?