Rovnako ako v akejkoľvek časti sveta, Európa nemá jednotnú daňovú politiku vo vzťahu k virtuálnym menám. Virtuálne meny však priťahujú veľkú pozornosť regulačných orgánov. Každý členský štát prijal svoje vlastné predpisy, zatiaľ čo niektoré krajiny sa riadia rozhodnutím Európskeho súdneho dvora.

V súčasnosti neexistuje jednoduchá odpoveď, pretože každá krajina má svoje vlastné daňové predpisy. Okrem toho sa vo väčšine jurisdikcií stále pravidelne aktualizujú daňové zákony týkajúce sa obchodovania s kryptomenami. Navyše, každá situácia môže byť posudzovaná inak, najmä podľa frekvencie obchodovania, objemu obchodovania atď.

Navrhujeme, aby ste sa oboznámili s miestnymi daňovými zákonmi vo vzťahu ku kryptomenám a kontaktovali miestnych expertov, ak niečo nie je jasné.

Did this answer your question?