Samotný blockchain nepredstavuje virtuálnu menu a nie je ani druhé meno pre Bitcoin. Blockchain je technológia, ktorá formuje kostru najpopulárnejšej kryptomeny. 

Väčšina databáz je uložená na centrálnych serveroch (každá banka má vlastný register, orgány pre správu nehnuteľností majú vlastný register atď.), zatiaľ čo blockchain ako databáza zostáva uložená a aktualizovaná na veľkom počte synchronizovaných počítačov po celom svete. To poskytuje značnú transparentnosť, bezpečnosť a efektívnosť.

Prečítajte si náš článok o tom, čo je to blockchain.

Did this answer your question?