S Kriptomatom musí byť vždy prepojený aspoň jeden bankový účet preto, aby ste mohli vkladať a vyberať svoje finančné prostriedky. V prípade, že máte pridaný iba jeden bankový účet a chcete ho odstrániť, musíte najprv pridať druhý bankový účet a potom odstrániť starý účet.

Ak chcete odstrániť bankový účet (ak máte aspoň dva bankové účty), postupujte podľa nasledujúcich krokov:

  1. Prihláste sa do Kriptomatu a prejdite na kartu Nastavenia > Bankové účty. Tu uvidíte zoznam všetkých pridaných bankových účtov. 

  2. Ak máte pripojený viac ako jeden bankový účet, uvidíte tlačidlo Odstrániť pre každý bankový účet. Jednoducho na neho kliknite a bankový účet bude okamžite odstránený :).

Did this answer your question?