Wszystkie kolekcje
Najnowsze promocje i nagrody
ZERO opłat na Polkadot przez 24 godziny – 08/06/2023
ZERO opłat na Polkadot przez 24 godziny – 08/06/2023
Nicola avatar
Napisane przez Nicola
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Wspaniała wiadomość! Przez następne 24 godziny oferujemy ZERO opłat od wszystkich transakcji na DOT!

Aby zrealizować tę nagrodę i zacząć cieszyć się ZEROWYMI opłatami za transakcje na DOT przez następne 24 godziny, wystarczy odwiedzić Centrum Nagród i odebrać ją!

Pamiętaj, że ta oferta jest dostępna tylko dla pierwszych 2000 użytkowników, więc działaj szybko i upewnij się, że nie przegapisz takiej okazji.

Okres ważności nagrody: od 2023-06-08 07:00 (CET) do 2023-06-09 06:59 (CET)

Zasady i warunki

  • Użytkownicy muszą dokonać weryfikacji tożsamości, aby móc otrzymać tę nagrodę.

  • Aby skorzystać z nagrody, należy zgłosić się po nią w okresie kwalifikacyjnym.

  • Ważność nagrody ustala się na 24 godziny od daty dystrybucji.

  • Nagroda jest dostępna dla pierwszych 2000 użytkowników, którzy zgłoszą swój udział (maksymalnie 10 transakcji)

  • Kriptomat zastrzega sobie prawo do natychmiastowej dyskwalifikacji uczestników wykazujących oznaki oszustwa.

  • Kriptomat zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji transakcji, które zostaną uznane za nielegalnie masowo rejestrowane konta.

  • Kriptomat zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie, według własnego uznania, do określenia, zmiany i/lub modyfikacji obowiązujących niniejszych Warunków bez wcześniejszego powiadomienia, w tym między innymi odwołania, przedłużenia, zakończenia lub zawieszenia niniejszej Promocji, jej warunków i kryteriów kwalifikowalności, wyboru liczby zwycięzców, a także terminu wykonania jakiejkolwiek czynności. Wszyscy Użytkownicy są związani z tymi zmianami.

  • Aby zapoznać się z pełnym Regulaminem Centrum Nagród odwiedź ten link

  • W przypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersjami przetłumaczonymi a oryginalną wersją angielską, pierwszeństwo ma wersja angielska.

Zastrzeżenie ryzyka:

Ostrzeżenie o ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć, a Ty możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za swoje decyzje inwestycyjne, a Kriptomat nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty, które możesz ponieść. Wyniki z przeszłości nie są wiarygodnym predyktorem przyszłych wyników. Powinieneś inwestować tylko w produkty, z którymi jesteś zaznajomiony i dla których rozumiesz ryzyko. Należy dokładnie rozważyć swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję ryzyka oraz skonsultować się z niezależnym doradcą finansowym przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji. Niniejszy materiał nie powinien być interpretowany jako porada finansowa. Więcej informacji można znaleźć w naszych Warunkach świadczenia usług oraz Ostrzeżeniu o ryzyku.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?