Wszystkie kolekcje
Aplikacja mobilna
Czym jest analiza portfolio i jak z niej korzystać w aplikacji mobilnej?
Czym jest analiza portfolio i jak z niej korzystać w aplikacji mobilnej?
Nicola avatar
Napisane przez Nicola
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Ty prosisz, a my spełniamy Twoje prośby!

Od teraz zaawansowana analiza portfolio jest dostępna na Twoim koncie Kriptomat jako część takiego konta.

Poznajmy podstawy tej niesamowitej funkcji!

Czym jest analiza portfolio?

Analiza portfolio w Kriptomat odnosi się do wdrożenia narzędzi i technik analitycznych służących do oceny i analizy wyników portfolio kryptowalut przechowywanego na Twoim koncie. Obejmuje ocenę składu i wartości konta, zysków i strat (PNL) oraz ogólnych wyników portfolio.

Wyjaśnijmy krok po krok, co oznacza każda cecha.

Gdzie mogę znaleźć analizę portfolio?

  1. Zaloguj się na swoją aplikację mobilną.

  2. Kliknij ikonę „Centrum Kriptomat”.

  3. W sekcji „Śledź i działaj” wybierz opcję „Analiza portfolio”.

Wartość konta

Ta opcja pokazuje całkowitą wartość konta Kriptomat. Obejmuje wszystkie aktywa posiadane w Kriptomat, niezależnie od typu portfela, w którym są umieszczone.

Znajdziesz tu interaktywny wykres, który oferuje wgląd w wartość Twojego konta w różnych ramach czasowych, takich jak ostatnie 24 godziny, ostatni tydzień, miesiąc, roku lub cały czas.

Skład Twojego portfolio

Tutaj możesz zobaczyć podział swojego portfolio w dwóch różnych sferach – według podziału na typ portfela i aktywa.

Podział według portfela pokazuje stosunek aktywów rozdzielonych w portfelu głównym, takim jak KriptoEarn i skarbiec, lub dowolnym innym typie portfela.

Jest on przedstawiony w formie wizualnej, dzięki czemu bardzo łatwo jest zobaczyć faktyczny podział aktywów i to w mgnieniu oka.

Podział według aktywów (walut) pokazuje stosunek całkowitego salda do poszczególnych walut. Jest również przedstawiony w sposób wizualny, dzięki czemu w ciągu kilku sekund uzyskasz wgląd w swoje portfolio. Przedstawia wartość wszystkich Twoich portfeli razem.

Ta funkcja jest dostępna w zakładce „Wartość konta” w dolnej części ekranu.

Zysk i strata (PNL)

Zysk i strata (P&L) w kontekście giełdy kryptowalut odnoszą się do wyniku finansowego, który bierze się z handlu lub inwestowania w kryptowaluty. Przedstawia różnicę między całkowitymi zyskami i stratami poniesionymi w wyniku kupna i sprzedaży aktywów cyfrowych na giełdzie.

Kiedy podejmujesz się handlu kryptowalutami, Twoim celem jest osiągnięcie zysku poprzez kupowanie aktywów po niższej cenie i sprzedawanie ich po wyższej cenie. Zysk to dodatnia różnica między ceną sprzedaży a ceną kupna. Jeśli natomiast sprzedasz aktywa po niższej cenie niż ta, którą za nie zapłaciłeś – poniesiesz stratę.

Aby obliczyć całkowity zysk lub stratę na giełdzie kryptowalut, musisz wziąć pod uwagę wszystkie swoje działania inwestycyjne dokonane w określonym czasie. Rachunek zysków i strat (P&L) można określić, odejmując całkowite koszty (w tym opłaty) od całkowitego przychodu (ceny sprzedaży) wygenerowanego przez transakcje.

Załóżmy na przykład, że kupiłeś 1 Bitcoina za 20,000 EUR, a następnie sprzedałeś go za 22,000 EUR. W takim przypadku Twój zysk wyniósłby 2,000 EUR. Jeśli jednak kupiłeś 1 Bitcoina za 20,000 EUR i sprzedałeś go za 19,000 EUR, poniósłbyś stratę w wysokości 1,000 EUR.

Wyniki

Ogólnie rzecz biorąc, wyniki odzwierciedlają procentową zmianę wartości aktywów lub konta, wskazując, jak dobre miały osiągnięcia w stosunku do wartości początkowej lub punktu odniesienia. Zapewnia to miarę ogólnego wzrostu lub spadku aktywów, lub całego konta, oferując wgląd w jego sukces lub porażkę.

Jeśli na przykład zainwestujesz €100 w aktywa i wzrosną one do €150, wynik wyniesie 50% (odzwierciedlając 50% wzrostu wartości). Podobnie, jeśli zainwestujesz €1,000 w te same aktywa i wzrosną one do €1,500, wynik nadal będzie wynosić 50% (ponieważ wzrost procentowy pozostaje taki sam).

Jaka jest różnica między PNL a wynikiem?

Chociaż te dwa pojęcia wydają się bardzo podobne, przedstawiają różne narzędzia analityczne.

Podsumowując, PNL jest miarą wyniku finansowego, przedstawiającą zysk lub stratę krypto portfolio, podczas gdy analiza wyniku portfolio ocenia zwroty i efektywność portfolio w stosunku do punktu odniesienia lub celu. PNL daje jasny obraz finansowy, podczas gdy analiza wyników portfolio zapewnia szerszą ocenę sukcesu inwestycji pod względem osiągnięcia określonych celów lub lepszych wyników rynkowych.

Krótko mówiąc, PNL przedstawia aktualny stan Twojego konta w danym momencie i pokazuje, czy Twoje aktywa przynoszą zysk, czy stratę, podczas gdy wyniki koncentruje się na szerszym kontekście, który obejmuje wysoce hipotetyczne czynniki, takie jak „najwyższy punkt w historii” (all-time high), jeśli chodzi o cenę waluty, zmiany rynkowe i inne czynniki.

Dlaczego PNL pokazuje, że osiągnąłem zysk, podczas gdy zakładka „Wyniki” pokazuje, że moje portfolio ponosi straty?

Twoje inwestycje przyniosły zysk, a posiadane kryptowaluty są teraz warte więcej niż w momencie ich zakupu.

Jednak Twoje wyniki pokazują stratę, ponieważ opierają się na niezrealizowanych stratach, co oznacza, że gdybyś miał teraz sprzedać swoje portfolio, straciłbyś środki w porównaniu z „najwyższym punktem w historii”, jeśli chodzi o wartość Twoich inwestycji.

Wyjaśniając to na prostym przykładzie: kupiłeś 1 ETH, gdy cena ETH wynosiła 1,200 EUR.

Wartość ETH w momencie pisania tego artykułu wynosi 1,741 EUR.

Widzisz, że PNL pokazuje zysk, podczas gdy zakładka wyników pokazuje stratę.

Dlaczego tak się dzieje?

Jeśli sprzedasz teraz 1 ETH, które posiadasz, osiągniesz zysk, ponieważ jest ono warte więcej niż w momencie zakupu, jednak kilka miesięcy temu ETH miało cenę 4,000 EUR, więc zakładka wyników pokaże stratę, ponieważ bierze pod uwagę cenę „najwyższego punktu w historii” i hipotetyczną możliwość, że sprzedałeś swoje aktywa wtedy – jest to określane jako niezrealizowana strata, ponieważ pokazuje, że możesz stracić pieniądze, jeśli sprzedasz ETH teraz.

Z racji tego, że nie sprzedałeś swoich funduszy, nazywa się to niezrealizowaną lub potencjalną stratą.

Jedną z powszechnie przestrzeganych zasad, jeśli chodzi o handel w świecie kryptowalut jest zasada, że żadne pieniądze nie są utracone, dopóki nie sprzedasz swoich aktywów. Ta zasada podkreśla zmienny charakter rynku kryptowalut oraz znaczenie długoterminowej perspektywy i cierpliwości biorąc pod uwagę wyniki inwestycyjne.

Podsumowując, zasada „brak utraty pieniędzy, dopóki nie sprzedasz” zachęca inwestorów do utrzymania długoterminowej perspektywy, przypominając im, że wahania rynkowe i niezrealizowane straty są nieodłącznym elementem rynku kryptowalut. Wykazując się cierpliwością i podejmując strategiczne decyzje, inwestorzy mogą poruszać się po zmiennym krajobrazie kryptowalut w celu maksymalizacji swoich zwrotów w czasie.

***

Czy nadal masz jakieś pytania? Skorzystaj z naszego czatu, aby skontaktować się z naszym zespołem lub wyślij do nas wiadomość e-mail na adres: [email protected]

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?