Hoppa till huvudinnehåll
Alla samlingarMobile App
Vad är Portföljanalys och hur använder man det i mobilappen?
Vad är Portföljanalys och hur använder man det i mobilappen?
Nicola avatar
Skrivet av Nicola
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Du har frågat och vi har levererat!

Från och med nu är den avancerade portföljanalysen tillgänglig i ditt Kriptomatkonto som en del av ditt konto.

Låt oss dyka ner i grunderna för denna fantastiska funktion!

Vad är portföljanalys?

Portföljanalys på Kriptomat avser tillämpningen av analytiska verktyg och tekniker för att utvärdera och analysera resultatet av en kryptovalutaportfölj som finns på ditt konto. Det innebär att man bedömer portföljens sammansättning, kontovärde, vinst och förlust (PNL) samt resultat.

Låt oss steg för steg förklara vilken funktion som indikerar vad.

Var kan jag hitta portföljanalysen?

  1. Logga in på din mobilapp.

  2. Klicka på ikonen för Kriptomat Center.

  3. Under avsnittet "Spåra och agera" väljer du Portföljanalys.

Kontovärde

Detta alternativ visar det totala kontovärdet för ditt Kriptomatkonto. Det inkluderar alla dina tillgångar på Kriptmat oavsett vilken plånbokstyp de är placerade i.

Där hittar du ett interaktivt diagram som visar ditt kontovärde inom olika tidsramar, t.ex. de senaste 24 timmarna, den senaste veckan, månaden, året eller genom tiderna.

Sammansättning av din portfölj

Här kan du se en uppdelning av din portfölj i två lägen - efter fördelning per plånbokstyp och fördelning per tillgångar.

Fördelning per plånbok visar hur stor andel av dina tillgångar som distribueras i din primära plånbok, KriptoEarn, Valv eller någon annan typ av plånbok.

Den presenteras i visuell form och det är därför mycket enkelt att få en uppfattning om fördelningen av dina tillgångar inom ett ögonblick.

Fördelning per tillgång (valutor) visar förhållandet mellan ditt totala saldo per enskild valuta, det är också visuellt presenterat så att du får en inblick i din portfölj på några sekunder. Den representerar värdet i alla dina plånböcker på ett gemensamt sätt.

Denna funktion är tillgänglig under fliken "Kontovärde" längst ner på skärmen.

Vinst och förlust (PNL)

Vinst och förlust (P&L) i samband med en kryptobörs avser det ekonomiska resultat som uppstår vid handel eller investering i kryptovalutor. Det representerar skillnaden mellan de totala vinsterna och förlusterna som uppstår vid köp och försäljning av digitala tillgångar på börsen.

När du handlar med kryptovalutor är ditt mål att göra en vinst genom att köpa tillgångar till ett lägre pris och sälja dem till ett högre pris. Vinsten är den positiva skillnaden mellan försäljningspriset och inköpspriset. Om du däremot säljer en tillgång till ett lägre pris än vad du betalade för den, gör du en förlust.

För att beräkna din totala vinst eller förlust på en kryptobörs måste du ta hänsyn till alla dina handelsaktiviteter under en viss period. P&L kan fastställas genom att subtrahera de totala kostnaderna (inklusive avgifter) från de totala intäkterna (försäljningspris) som genereras av dina affärer.

Anta till exempel att du köpte 1 Bitcoin för 20 000 EUR och senare sålde den för 22 000 EUR. I detta fall skulle din vinst vara 2 000 EUR. Om du däremot köpte 1 Bitcoin för 20 000 EUR och sålde den för 19 000 EUR skulle du ha gjort en förlust på 1 000 EUR.

Prestation

Generellt sett återspeglar prestationen den procentuella förändringen av värdet på en tillgång eller ett konto, vilket visar hur väl den har utvecklats i förhållande till sitt ursprungliga värde eller riktmärke. Det ger ett mått på tillgångens eller kontots totala tillväxt eller nedgång, vilket ger insikter om dess framgång eller misslyckande över tid.

Om du t.ex. investerar 100 euro i en tillgång och den växer till 150 euro, blir avkastningen 50 % (vilket återspeglar värdeökningen på 50 %). Om du investerar 1 000 euro i samma tillgång och den växer till 1 500 euro är avkastningen fortfarande 50 % (eftersom den procentuella ökningen är densamma).

Vad är skillnaden mellan PNL och Prestation?

Även om dessa två verkar mycket lika, representerar de olika analytiska verktyg.

Sammanfattningsvis är PNL ett mått på det finansiella resultatet, vilket representerar vinsten eller förlusten för en kryptoportfölj, medan portföljens prestationsanalys utvärderar portföljens avkastning och effektivitet i förhållande till ett riktmärke eller mål. PNL ger dig en tydlig finansiell bild, medan portföljens prestationsanalys ger en bredare bedömning av hur väl investeringen har lyckats uppfylla specifika mål eller överträffa marknaden.

I ett nötskal representerar PNL en aktuell översikt av ditt konto vid en given tidpunkt och visar om dina tillgångar gör vinst eller förlust medan prestationen fokuserar på den bredare bilden som inkluderar mycket hypotetiska faktorer som "Värdet som högst" -priset på din valuta, marknadsförändringar och effekter etc.

Varför visar min PNL att jag har gjort en vinst, medan Prestationsfliken visar att min portfölj har gått med förlust?

Dina investeringar har gått med vinst och de kryptovalutor du har är nu värda mer än när du köpte dem.

Men din prestation visar en förlust, eftersom det bygger på orealiserade förluster, vilket innebär att om du skulle sälja din portfölj nu skulle du förlora pengar, jämfört med "Värdet som högst" på dina innehav.

För att uttrycka det i ett plastexempel: Du köpte 1 ETH när priset på ETH var 1 200 EUR.

Värdet på ETH vid tidpunkten för skrivandet av denna artikel ligger på 1 741 EUR.

Du ser att din PNL visar en vinst, medan prestationsfliken visar en förlust.

Varför händer detta?

Om du nu skulle sälja den 1 ETH du äger kommer du att göra en vinst eftersom den är värd mer än vid tidpunkten för ditt köp, men för några månader sedan hade ETH ett pris på 4 000 EUR, så resultatfliken kommer att visa en förlust, eftersom den tar hänsyn till priset "Värdet som högst" och den hypotetiska möjligheten att du har sålt den då - detta kallas orealiserad förlust, eftersom det visar att du skulle kunna förlora pengar om du säljer nu.

Eftersom du inte har sålt dina medel kallas detta orealiserad eller potentiell förlust.

En vanlig handelsregel i kryptovalutavärlden är principen att inga pengar går förlorade förrän du säljer dina kryptotillgångar. Regeln visar att kryptomarknaden är volatil och att det är viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv och tålamod när det gäller investeringsresultat.

Sammanfattningsvis uppmuntrar principen "inga pengar förlorade förrän du säljer" kryptoinvesterare att behålla en långsiktig syn och påminner dem om att marknadsfluktuationer och orealiserade förluster är inneboende i kryptomarknaden. Genom att ha tålamod och fatta strategiska beslut kan investerare navigera i det volatila kryptolandskapet med målet att maximera sin avkastning över tid.

***

Har du fortfarande några frågor? Använd supportchatten för att kontakta vårt supportteam eller skicka ett e-postmeddelande till [email protected]

Fick du svar på din fråga?