Ναί! Η Kriptomat προσφέρει επαγγελματικούς λογαριασμούς. 🙂

Οι επαγγελματικοί λογαριασμοί προορίζονται για επιχειρηματικούς σκοπούς και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από νομικά πρόσωπα. Αυτό σημαίνει ότι, εάν θέλετε να κάνετε συναλλαγές με το κεφάλαιο που ανήκει στην επιχείρησή σας, τότε αυτό είναι το είδος λογαριασμού που πρέπει να επιλέξετε.

Η επαλήθευση του επαγγελματικού λογαριασμού είναι ένα τυποποιημένο μέτρο συμμόρφωσης, το οποίο περιλαμβάνει διαδικασίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CTF), καθώς και τη διαδικασία Κnow Your Customer (KYC).

Για ανοίξετε έναν επαγγελματικό λογαριασμό στην Kriptomat:

  1. Εγγραφείτε για έναν προσωπικό λογαριασμό εδώ. Ένα άτομο της νομικής οντότητας που έχει την εξουσία πρόσβασης στον επαγγελματικό λογαριασμό και επιτρέπεται να κάνει συναλλαγές θα πρέπει να ανοίξει τον λογαριασμό (προτείνουμε ανεπιφύλακτα έναν από τους διευθυντές ή τους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους).

  2. Μόλις δημιουργηθεί ο λογαριασμός σας, επαληθεύστε την προσωπική σας ταυτότητα περνώνταςn τη διαδικασία KYC.

  3. Μόλις επαληθευτεί επιτυχώς η ταυτότητά σας, συμπληρώστε ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΜΑ.

Η διαδικασία αποτελείται από τη συμπλήρωση ενός διαδικτυακού ερωτηματολογίου και την υποβολή δικαιολογητικών. Απαιτείται υπογεγραμμένη δήλωση που να επιβεβαιώνει την ακρίβεια των υποβληθέντων πληροφοριών, η οποία εξουσιοδοτεί την Kriptomat να ολοκληρώσει τη διαδικασία επαλήθευσης.

Αφού επαληθευτεί, o προσωπικός λογαριασμός θα αναβαθμιστεί σε επαγγελματικό λογαριασμό.

Παρακαλούμε όπως σημειώσετε ότι η διαδικασία επαλήθευσης θα διαρκέσει μερικές ημέρες αλλά όχι περισσότερο από δύο (2) εβδομάδες μετά την υποβολή της αίτησής σας μέσω της φόρμας που αναφέρεται παραπάνω. Περαιτέρω πληροφορίες ενδέχεται να ζητηθούν από την ομάδα μας αφού υποβάλετε τη φόρμα.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Η Kriptomat έχει την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια να εγκρίνει ή να απορρίψει την αίτησή σας ή να τερματίσει τον επαγγελματικό σας λογαριασμό ανά πάσα στιγμή.

***

Σε περίπτωση που έχετε επιπλέον ερωτήσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μέσω της ακόλουθης διεύθυνσης email: [email protected]

Βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;