Kriptomat tím berie bezpečnosť veľmi vážne. Preto sme zaviedli viacero organizačných a technických bezpečnostných opatrení. Vzhľadom na to sme pre vás pripravili niektoré bezpečnostné odporúčania a odporúčame, aby ste sa nimi riadili:

Použite jedinečné prihlasovacie údaje pre Kriptomat účet a váš e-mailový účet.

Toto je extrémne dôležité: prosím, nepoužívajte vaše heslo od Kriptomat účtu kdekoľvek inde. Okrem jedinečnosti by malo byť vaše heslo zložité a pravidelne sa meniť (napr. každé dva mesiace).

Ešte lepšie bezpečnostné opatrenie: vytvorte si e-mailový účet, ktorý sa bude používať iba na účely súvisiace s Kriptomatom.

Povoliť dvojfaktorové overovanie Google 2FA

Google dvojfaktorové overovanie (2FA) je považované za trochu bezpečnejšie ako 2FA SMS správou. Toto bezpečnostné opatrenie by ste mali použiť aj na svojom e-mailovom účte, ktorý používate v súvislosti s Kriptomatom. 

Komunikácia s našou zákazníckou podporou

Členovia Kriptomat tímu vás nikdy nepožiadajú o nainštalovanie žiadnych aplikácií do vášho zariadenia. Jedinou výnimkou je, že vám odporúčame nainštalovať aplikáciu Google Authenticator na mobilnom zariadení, aby ste mohli povoliť Google dvojfaktorovú autentifikáciu 2FA.

V súčasnosti je jediným kanálom našej zákazníckej podpory náš chat. To znamená, že vás nikdy nebudeme kontaktovať prostredníctvom telefónu. Ak vás niekto kontaktuje prostredníctvom telefónu, ide o podvod. Prosím, ihneď nás kontaktujte, ak taká situácia nastane. 

Naše oficiálne účty sociálnych médií sú:

Pozor na falošné webové stránky - možné klony Kriptomatu

Stačí, ak si uložíte vo vašom prehliadači záložku tejto URL: https://app.kriptomat.io/login a použijete ju vždy, keď sa budete chcieť prihlásiť do Kriptomatu. Ak nájdete webové stránky, ktoré predstierajú, že sú Kriptomat (toto sa nazýva pokus o neoprávnené získanie údajov), informujte nás, prosím, ihneď.

Aktivita účtu

Kriptomat vám umožňuje zobraziť údaje o každom prihlásení do vášho účtu. Prejdite na stránku Nastavenia > Zabezpečenie, kde môžete vidieť informácie o čase, mieste, IP adrese a používanom prehliadači pre každé prihlásenie a odhlásenie vo vašom účte.

Did this answer your question?