Το KYC είναι μια φοβερή τεχνολογική λύση που σας επιτρέπει να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας από την ιδιωτικότητα του καναπέ σας!

Όταν επιθυμείτε να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό στην τράπεζά σας ή να πραγματοποιήσετε επενδύσεις με μια εταιρεία επενδύσεων ή να ξεκινήσετε έναν λογαριασμό ταμιευτηρίου, συνήθως πρέπει να πάτε και να επισκεφθείτε τα γραφεία της εταιρείας, να γνωρίσετε τον εκπρόσωπό τους για να σας ταυτοποιήσουν με τα έγγραφά σας και να υπογράψετε συμβόλαια.

Δεν χρειάζεται να επισκεφθείτε το γραφείο μας για να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το Kriptomat. Η επαλήθευση ταυτότητας με έλεγχο AML / CFT είναι υποχρεωτική.

KYC είναι ένα ακρωνύμιο που σημαίνει "Know Your Customer" - αντιπροσωπεύει τη διαδικασία μιας επιχείρησης για την επαλήθευση της ταυτότητας των πελατών της, προκειμένου να αποφευχθεί η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η κλοπή ταυτότητας, η οικονομική απάτη και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει την επαλήθευση της ταυτότητάς σας και της διεύθυνσής σας χρησιμοποιώντας έγγραφα που εκδίδονται από το κράτος (δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο). Μπορείτε (και οφείλετε) να διαβάσετε και τις δύο πολιτικές KYC και AML στον ιστότοπο της Kriptomat.

Βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;