Όλες οι συλλογές
Υπηρεσίες Πορτοφολιού
Τι σημαίνει Ανάλυση του Χαρτοφυλακίου και πως χρησιμοποιείται;
Τι σημαίνει Ανάλυση του Χαρτοφυλακίου και πως χρησιμοποιείται;
Kriptomat Support Team avatar
Συντάχθηκε από: Kriptomat Support Team
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Το ζητήσατε και σας το παραδώσαμε!

Από τώρα και στο εξής, τα προηγμένα αναλυτικά στοιχεία του Χαρτοφυλακίου είναι διαθέσιμα στον Kriptomat λογαριασμό σας ως μέρος αυτού.

Ας δούμε τα βασικά αυτού του φοβερού χαρακτηριστικού!

Τι σημαίνει Ανάλυση του Χαρτοφυλακίου;

Η Ανάλυση του Χαρτοφυλακίου στο Kriptomat αναφέρεται στην εφαρμογή αναλυτικών εργαλείων και τεχνικών για την αξιολόγηση και ανάλυση της απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου κρυπτονομισμάτων που διατηρείται στον λογαριασμό σας. Περιλαμβάνει την αξιολόγηση της σύνθεσης, της αξίας λογαριασμού, των κερδών και ζημιών (PNL), και της απόδοσης του Χαρτοφυλακίου σας.

Ας εξηγήσουμε βήμα - βήμα ποιο χαρακτηριστικό δείχνει τι.

Πού μπορώ να βρω την Ανάλυση του Χαρτοφυλακίου;

Στην αριστερή μπάρα πλοήγησης του λογαριασμού σας, θα δείτε το αναπτυσσόμενο μενού για την Ανάλυση του Χαρτοφυλακίου.

Έχετε 3 υπο-επιλογές: Αξία λογαριασμού, Κέρδος και Ζημία, και Απόδοση.

Αξία λογαριασμού

Αυτή η επιλογή εμφανίζει τη συνολική αξία λογαριασμού του λογαριασμού σας στο Kriptomat. Περιλαμβάνει όλα τα περιουσιακά σας στοιχεία στο Kriptmat ανεξάρτητα από τον τύπο πορτοφολιού στον οποίο έχουν τοποθετηθεί.

Μπορείτε να βρείτε ένα διαδραστικό γράφημα εκεί που προσφέρει μια προβολή της αξίας του λογαριασμού σας σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια, όπως τις τελευταίες 24 ώρες, την τελευταία εβδομάδα, μήνα, έτος ή όλου του διαστήματος.

Σύνθεση του χαρτοφυλακίου σας

Εδώ μπορείτε να δείτε μια ανάλυση του χαρτοφυλακίου σας σε δύο συνθήκες - ανά κατανομή ανά τύπο πορτοφολιού και μια ανάλυση ανά περιουσιακό στοιχείο.

Η κατανομή ανά πορτοφόλι δείχνει την αναλογία των περιουσιακών σας στοιχείων που διανέμονται στο κύριο πορτοφόλι σας, το KriptoEarn, το Χαρτοφυλάκιο ή οποιονδήποτε άλλο τύπο πορτοφολιού.

Παρουσιάζεται σε οπτική μορφή, επομένως είναι πολύ εύκολο να αντιληφθείτε το διαμοιρασμό των περιουσιακών σας στοιχείων εν ριπή οφθαλμού.

Η κατανομή ανά περιουσιακό στοιχείο (νομίσματα) δείχνει την αναλογία του συνολικού υπολοίπου σας ανά μεμονωμένο νόμισμα, παρουσιάζεται επίσης οπτικά, ώστε να έχετε μια εικόνα για το χαρτοφυλάκιό σας σε δευτερόλεπτα. Αντιπροσωπεύει την αξία σε όλα τα πορτοφόλια σας με κοινό τρόπο.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη στην καρτέλα "Αξία λογαριασμού" στο κάτω μέρος της οθόνης.

Κέρδος και ζημία (PNL)

Το κέρδος και η ζημία (P&L) στα πλαίσια ενός ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων αναφέρονται στο οικονομικό αποτέλεσμα που προκύπτει από τη διαπραγμάτευση ή την επένδυση σε κρυπτονομίσματα. Αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ των συνολικών κερδών και ζημίας που προκύπτουν από την αγορά και πώληση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στο χρηματιστήριο.

Όταν ασχολείστε με συναλλαγές κρυπτονομισμάτων, στοχεύετε να βγάλετε κέρδος αγοράζοντας περιουσιακά στοιχεία σε χαμηλότερη τιμή και πωλώντας τα σε υψηλότερη τιμή. Το κέρδος είναι η θετική διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης και της τιμής αγοράς. Αντίθετα, εάν πουλήσετε ένα περιουσιακό στοιχείο σε χαμηλότερη τιμή από αυτή που πληρώσατε για αυτό, θα υποστείτε ζημία.

Για να υπολογίσετε το συνολικό κέρδος ή τη ζημία σας σε ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων, πρέπει να εξετάσετε όλες τις εμπορικές σας δραστηριότητες εντός συγκεκριμένης περιόδου. Το P&L μπορεί να προσδιοριστεί αφαιρώντας το συνολικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων των τελών) από τα συνολικά έσοδα (τιμή πώλησης) που δημιουργούνται από τις συναλλαγές σας.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι αγοράσατε 1 Bitcoin για 20.000 EUR και αργότερα το πουλήσατε για 22.000 EUR. Σε αυτήν την περίπτωση, το κέρδος σας θα ήταν 2.000 ευρώ. Ωστόσο, εάν αγοράσατε 1 Bitcoin για 20.000 ευρώ και το πουλήσατε για 19.000 ευρώ, θα είχατε υποστεί ζημία ίση με 1.000 ευρώ.

Απόδοση

Σε γενικές γραμμές, η απόδοση αντικατοπτρίζει την ποσοστιαία μεταβολή της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή λογαριασμού, υποδεικνύοντας πόσο καλά έχει αποδώσει σε σχέση με την αρχική αξία ή τον δείκτη αναφοράς του. Παρέχει ένα μέτρο της συνολικής ανάπτυξης ή μείωσης του περιουσιακού στοιχείου ή του λογαριασμού, προσφέροντας πληροφορίες σχετικά με την επιτυχία ή την αποτυχία του με την πάροδο του χρόνου.

Για παράδειγμα, εάν επενδύσετε 100 € σε ένα περιουσιακό στοιχείο και αυξηθεί στα 150 €, η απόδοση θα είναι 50% (αντανακλώντας την αύξηση της αξίας κατά 50%). Ομοίως, εάν επενδύσετε 1.000 € στο ίδιο περιουσιακό στοιχείο και αυξηθεί σε 1.500 €, η απόδοση θα εξακολουθεί να είναι 50% (καθώς η ποσοστιαία αύξηση παραμένει η ίδια).

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ PNL και απόδοσης;

Παρόλο που φαίνονται πολύ παρόμοια, αντιπροσωπεύουν διαφορετικά αναλυτικά εργαλεία.

Συνοπτικά, το PNL είναι ένα μέτρο του οικονομικού αποτελέσματος, που αντιπροσωπεύει το κέρδος ή τη ζημία ενός χαρτοφυλακίου κρυπτονομισμάτων, ενώ η ανάλυση απόδοσης χαρτοφυλακίου αξιολογεί τις αποδόσεις και την αποτελεσματικότητα του χαρτοφυλακίου σε σχέση με ένα σημείο αναφοράς ή στόχο. Το PNL σας δίνει μια σαφή οικονομική εικόνα, ενώ η ανάλυση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου παρέχει μια ευρύτερη αξιολόγηση της επιτυχίας της επένδυσης στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή στην υπεραπόδοση της αγοράς.

Με λίγα λόγια, το PNL αντιπροσωπεύει ένα τρέχον στιγμιότυπο του λογαριασμού σας σε μια δεδομένη στιγμή και δείχνει αν τα περιουσιακά σας στοιχεία αποφέρουν κέρδη ή ζημίες, ενώ η απόδοση εστιάζει στην ευρύτερη εικόνα που περιλαμβάνει εξαιρετικά υποθετικούς παράγοντες όπως η "Υψηλότερη τιμή" του νομίσματός σας, οι αλλαγές στην αγορά και οι επιπτώσεις κ.λπ.

Γιατί το PNL δείχνει ότι είχα κέρδος, ενώ η Απόδοση δείχνει ότι το χαρτοφυλάκιό μου είναι ζημιογόνο;

Οι επενδύσεις σας έχουν κερδίσει κέρδος και τα κρυπτονομίσματα που κατέχετε αξίζουν τώρα περισσότερο από ό,τι όταν τα αγοράσατε.

Η απόδοσή σας όμως παρουσιάζει ζημία, καθώς βασίζεται σε μη πραγματοποιηθείσες ζημίες, πράγμα που σημαίνει ότι εάν επρόκειτο να πουλήσετε το χαρτοφυλάκιό σας τώρα, θα χάνατε κεφάλαια, σε σύγκριση με την "υψηλότερη όλων των εποχών" αξία των περιουσιακών στοιχείων σας.

Για να το θέσουμε σε ένα απλό παράδειγμα: Αγοράσατε 1 ETH όταν η τιμή του ETH ήταν 1200EUR.

Η αξία του ETH κατά τη στιγμή της σύνταξης αυτού του άρθρου ανέρχεται σε 1741 EUR.

Βλέπετε ότι το PNL σας εμφανίζει κέρδος, ενώ η καρτέλα απόδοσης εμφανίζει ζημία.

Γιατί συμβαίνει αυτό;

Εάν επρόκειτο να πουλήσετε τώρα το 1 ETH που διαθέτετε, θα έχετε κέρδος αφού αξίζει περισσότερο από ό,τι κατά τη στιγμή της αγοράς σας, ωστόσο, πριν από λίγους μήνες το ETH είχε τιμή 4000EUR, οπότε η καρτέλα απόδοσης θα εμφανίσει ζημία, καθώς λαμβάνει υπόψη την "Υψηλότερη τιμή", και η υποθετική πιθανότητα ότι το είχατε πουλήσει τότε - το οποίο αναφέρεται ως μη πραγματοποιηθείσα ζημία, καθώς δείχνει ότι θα μπορούσατε να χάσετε χρήματα εάν πουλήσετε τώρα.

Εφόσον δεν πουλήσατε τα κεφάλαιά σας, αυτό ονομάζεται μη πραγματοποιηθείσα ή δυνητική ζημία.

Ένας κανόνας συναλλαγών που ακολουθείται συνήθως στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων είναι η αρχή ότι δεν χάνονται χρήματα μέχρι να πουλήσετε τα κρυπτονομισματικά σας περιουσιακά στοιχεία. Αυτός ο κανόνας υπογραμμίζει την ασταθή φύση της αγοράς των κρυπτονομισμάτων και τη σημασία της μακροπρόθεσμης προοπτικής και της υπομονής όσον αφορά τα επενδυτικά αποτελέσματα.

Συνοπτικά, η αρχή «δεν χάνονται χρήματα μέχρι να πουλήσετε» ενθαρρύνει τους επενδυτές κρυπτονομισμάτων να διατηρήσουν μια μακροπρόθεσμη βλέψη, υπενθυμίζοντάς τους ότι οι διακυμάνσεις της αγοράς και οι μη πραγματοποιηθείσες απώλειες είναι εγγενείς στην αγορά κρυπτονομισμάτων. Με την άσκηση υπομονής και τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων, οι επενδυτές μπορούν να περιηγηθούν στο ασταθές τοπίο των κρυπτονομισμάτων με στόχο τη μεγιστοποίηση των αποδόσεών τους με την πάροδο του χρόνου.

***

Έχετε απορίες ή ερωτήσεις; Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη συνομιλία υποστήριξης για να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξής μας ή να μας στείλετε ένα email στο [email protected]

Απαντήθηκε η ερώτησή σας;