Jah, on küll! 

Ettevõte Kriptomat OÜ asutati Eestis, mis on tehnoloogia osas üks progressiivsematest riikidest. Eesti on juba alustanud virtuaalrahade reguleerimist virtuaalvääringu raha vastu vahetamise ja virtuaalvääringu rahakoti litsentside väljastamisega. See kuulub Eesti Rahapesu andmebüroo pädevusse.

Kriptomat OÜ-le on välja antud tegevusluba Rahapesu andmebüroo poolt:

Virtuaalse valuuta fiat valuuta vastu vahetamise teenuse pakkumine (Litsents number FVR000079 - LINK)

Virtuaalse valuuta rahakotiteenuse pakkumine (litsentsi nr FRK000060 - LINK)

Anname sulle nendest litsentsidest lühikese ülevaate. Eesti Krüptovaluutabörsid on Eesti seadustes määratletud kui alternatiivsete maksevahendite pakkujad, kes on litsentseeritud Eesti finantssasutusena, omades finantstegevuse litsentsi Eesti Rahapesu andmebüroolt (RAB), mis on Eestis rahapesu tõkestamise eest vastutav asutus, milel on õigus anda välja, tühistada ja kontrollida finantstegevuse litsentse. AML ja KYC nõuded teenuseosutajatele on sätestatud Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses ning teistes Eesti Rahandusministri poolt välja antud õiguslikes suunistes.

Kas te leidsite oma vastuse?