Naknade, cijene i ograničenja vrlo su transparentni i jasno navedeni svugdje u cijelom našem proizvodu. Da biste je vidjeli, pogledajte našu stranicu na web stranici.

Postoje tri kartice: Naknade za kupnju/prodaju, Naknada za povlačenje za kriptovalutu i Ograničenja. Svaki od njih prikazat će naknade koje se primjenjuju na svaku vrstu transakcije i malu naknadu koja se primjenjuje na povlačenje svake kriptovalute koju podržavamo u ovoj akciji.

Za popis kriptovaluta koje podržavamo povlačenje/slanje pogledajte naše podržane radnje stranicu.


***

Imate li još pitanja? Koristite chat za podršku da biste kontaktirali naš tim za podršku ili nam poslali e-poštu [email protected]

Jeste li pronašli odgovor?