Důležitá poznámka: Vklad můžete provést až po úspěšném dokončení procesu ověření identity (KYC). 

Vklad SEPA na Kriptomatu je jednoduchý a vyžaduje pouze dva kroky:

 1. Získání informací nezbytných pro provedení SEPA převodu, včetně údajů o příjemci (Kriptomat) a datech o budoucím převodu (včetně jedinečného referenčního čísla, které nám umožňuje porovnat vklad s vaším účtem Kriptomat).
 2. Provedení skutečného vkladu (např. pomocí online bankovního systému poskytnutého vaší bankou).

Přidání bankovního účtu a provedení prvního vkladu

Pokud provádíte první vklad, budete muset do účtu Kriptomat přidat údaje o svém bankovním účtu. Postupujte podle níže uvedených kroků:

 1. Přihlaste se, přejděte na stránku Moje peněženky a klikněte na ikonu Přidat bankovní účet.
 2. Otevře se dialogové okno Přidat a ověřit svůj bankovní účet. Zadejte číslo IBAN, které najdete na přední straně vaší bankovní karty. Pokud je zadané číslo IBAN platné, budou automaticky vyplněna pole „Název banky“ a „SWIFT/BIC“.
 3. Klikněte na tlačítko Další ve spodní části dialogu.
 4. Uvidíte platební údaje SEPA, včetně údajů o převodu a příjemci. V horní části dialogu můžete použít odkaz Stáhnout pokyny, pokud chcete data stáhnout ve formátu PDF.
 5. Pomocí údajů z předchozího kroku provedete skutečný vklad prostřednictvím Vašeho bankovního účtu. Přitom se ujistěte, že platba je provedena ze stejného bankovního účtu, který je přidán na Kriptomat (číslo IBAN a referenční číslo by se mělo shodovat) a že jméno majitele bankovního účtu je stejné jako jméno Vašeho účtu Kriptomat.

Provedení vkladu, pokud jste již do účtu Kriptomat přidali svůj bankovní účet

Chcete-li provést vklad, postupujte podle následujících pokynů:

 1. Přihlaste se, přejděte na stránku Moje peněženky, zvolte Euro peněženka (EUR) a poté klikněte na tlačítko Vklad.
 2. Otevře se vám dialogové okno Vklad EUR v SEPA. Pokud máte do účtu Kriptomat přidáno více bankovních účtů, můžete si zde vybrat, který z nich chcete použít k vložení. Stiskněte tlačítko Další.
 3. Uvidíte platební údaje SEPA, včetně údajů o převodu a příjemci. V horní části dialogu můžete použít odkaz Stáhnout pokyny, pokud chcete data stáhnout ve formátu PDF.
 4. Pomocí údajů z předchozího kroku provedete skutečný vklad prostřednictvím Vašeho bankovního účtu. Přitom se ujistěte, že platba je provedena ze stejného bankovního účtu, který je přidán na Kriptomat (číslo IBAN a referenční číslo by se mělo shodovat) a že jméno majitele bankovního účtu je stejné jako jméno Vašeho účtu Kriptomat.

Po provedení platby SEPA může trvat až 3 pracovní dny, než se vložené prostředky objeví na vašem účtu Kriptomat. 

Jakmile bude zůstatek na vašem účtu Kriptomat k dispozici, obdržíte e-mail a upozornění přes SMS.

O minimálních a maximálních částkách, které lze uložit, se dozvíte v sekci Limity a poplatky.

Poznámka: Za každý vklad SEPA účtuje banka standardní poplatek 1,00 EUR.

Našli jste odpověď?