Λάβετε υπόψη ότι δεν είναι δυνατή η ανάκτηση του διαγραμμένου λογαριασμού Kriptomat σας. Όταν ο λογαριασμός σας κλείνεται, όλα τα δεδομένα σας διαγράφονται σύμφωνα με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

Αυτό σημαίνει ότι, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξανά το Kriptomat, θα πρέπει να εγγραφείτε ξανά, να χρησιμοποιήσετε ένα εντελώς νέο email (δηλαδή διαφορετικό από αυτό που χρησιμοποιήσατε προηγουμένως) και έναν εντελώς νέο αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;